Przypomnienie o obowiązku segregacji odpadów

2023-04-06 Aktualności

Informujemy, że na podstawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów.

W kwietniu i październiku zaplanowany jest odbiór odpadów wielkogabarytowych:

ODBIERANE BĘDĄ: meble i inne odpady wielkogabarytowe, tekstylia i odzież, opony z pojazdów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory.

NIE ODBIERAMY: ODPADÓW  Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICZEJ (OPONY Z CIĄGNIKÓW, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, OPAKOWANIA PO OPRYSKACH, NAWOZACH)

Nie odbierane są również odpady budowlane (okna, drzwi, gruz, styropian)

Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmujemy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we Frampolu przy  ul. Łąkowej 10, we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym nr 84 685 75 09.

Informujemy również, iż powtarzająca się zła segregacja odpadów może prowadzić do wszczęcia postępowania i zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami do 38 zł za osobę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej urzędu www.frampol.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-04-06

Data aktualizacji: 2023-04-06

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także