Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

2022-05-19 Aktualności Urząd

Co to jest CEEB?

CEEB oznacza Centralna Ewidencje Emisyjności Budynków. W ewidencji znajdują się informacje o źródłach ogrzewania budynków. Ewidencja jest prowadzona między innymi po to, by przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza.

 

Kto musi złożyć deklarację?

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na: właścicielu, bądź jednym ze współwłaścicieli budynku jeśli jest to budynek jednorodzinny, zarządcy budynku jeśli jest to budynek wielorodzinny.

 

Do kiedy złożyć deklarację?

Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. — deklaracje trzeba złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dokument należy złożyć także w terminie 14 dni od uruchomienia każdego nowego źródła ciepła po 1 lipca 2021 r.

 

Jak złożyć deklaracje?

Można ja złożyć w formie elektronicznej przez Internet lub papierowej wysyłając listem lub składając osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-05-19

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności Urząd


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także