Już w przyszłym roku przebudowa wodociągu w Teodorówce

2023-10-04 Aktualności

W pierwszej połowie września Burmistrz Frampola Józef Rudy, w imieniu Gminy Frampol, podpisał dwie umowy, które pozwolą na wykonanie niezwykle ważnej dla mieszkańców Teodorówki inwestycji.

Operacja pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowę sieci wodociągowej wykona firma MONTERES Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku. Koszt wykonania zadania to  2 952 000,00 zł.

Drugą część inwestycji czyli budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Teodorówce wybuduje firm PFK Instal Piotr Hawryło z Chrzanowa. Ta umowa opiewa na kwotę  208 758,33 zł.

Wykonawcy po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń przystąpią do prac budowlanych w terenie.

Dofinansowanie na realizację zadań ze środków PROW 2014-2020 wyniesie 3 196 230,00 zł.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-04

Data aktualizacji: 2023-10-04

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także