Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol

Partnerzy projektu - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie oraz UE

Umowa na rewitalizację w Teodorówce podpisana

W czwartek, 04 kwietnia została podpisana umowa dotycząca rewitalizacji budynku komunalnego w Teodorówce.

W ramach inwestycji zostanie wykonana m.in.: elewacja wraz z ociepleniem, wymiana pokrycia dachowego, wymiana instalacji CO wraz z kotłem, remont świetlicy i sanitariatów. Ponadto budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.

Wykonawcą inwestycji jest firma SASS – Zakład Remontowo – Budowlany Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Ryszard Sass z siedzibą w Woli Małej 202a, 23-400 Biłgoraj.

Koszt inwestycji to 1 439 100,00 zł brutto z czego dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Termin wykonania robót upływa 31.10.2019 roku.

Nadzór Inwestorski nad zadaniem pełni M.S. Konstruktor Nadzory Inwestorskie Michał Satowski, ul. Bursztynowa 18/13 20-576 Lublin

Inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.


W dniu 18 grudnia 2018 r. Burmistrz Frampola podpisał z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampolrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w formie współfinansowania przez Unię Europejską.

Cel główny projektu: Zwiększenie integracji społeczności lokalnej i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 8 896 133,39 zł, z czego dofinansowanie: 6 345 243,30 zł.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa i nadbudowa budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 dla potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Frampol.

W przebudowanym budynku po byłej przychodni zdrowia przy ul. Zamojskiej powstaną m.in.: sala audiowizualna wraz z wyposażeniem, sale konferencyjno-szkoleniowe, pokój zabaw dla dzieci, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, sala spotkań dla młodzieży, sala fitness-taneczno, sale dla klubu seniora i KGW.

W Teodorówce w budynku komunalnym przewidujemy m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie i nową elewację, wymianę instalacji CO wraz z kotłem, remont świetlicy i sanitariatów.

Remontowane budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt - budynek komunalny w Teodorówce

 

Aktualizacja 05.05.2020

Umowa na rewitalizację budynku przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu podpisana.

W czwartek, 24 października 2019 r. Burmistrz Frampola podpisał umowę na wykonanie modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Modernizacja istniejących budynków przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu oraz w Teodorówce 124 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”. Wykonawcą inwestycji jest wybrana w przetargu firma „JP Usługi Budowlane Jan Pikuta” z siedzibą w Biłgoraju. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnić będzie M.S. Konstruktor Nadzory Inwestorskie Michał Satowski z Lublina. Prace rozpoczeły się w listopadzie tego roku.

Koszt inwestycji to : 4 677 508,78 zł brutto z czego dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Roboty budowlane potrwają do 30.06.2021 roku. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu gminy.

W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną roboty budowlane, w szczególności:

 • nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu
 • wykonanie i modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej,
 • rozbiórka istniejącego ogrodzenia od strony ul. Radzięckiej, ul. Zamojskiej, ul. Targowej
 • wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o zróżnicowanej grubości,
 • wydzielenie miejsc postojowych,
 • wykonanie nowej nawierzchni – opaski z kostki betonowej wokół budynku,
 • wykonanie nasadzeń zieleni i oświetlenia,
 • wykonanie placu zabaw oraz „zielonej” siłowni wraz z miejscem rekreacji.

W przebudowanym budynku będzie m.in.: sala audiowizualna, sale konferencyjno-szkoleniowe, pokój zabaw dla dzieci, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, grup nieformalnych, sala spotkań dla młodzieży, sala fitness i taneczna. Dostawca wyposażenia obiektu zostanie wybrany w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Realizacja projektu - spotkanie

Realizacja projektu - makieta budynku


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-08-22


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także