Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Frampol poprzez przebudowę sieci wodociągowej w Teodorówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce, co korzystnie wpłynie na rozwój społeczno-kulturalny Gminy

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 25.04.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Frampol a Samorządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w m. Teodorówka oraz budowie oczyszczalni ścieków przy SP w Teodorówce.

Pozyskano dofinansowanie na realizację zadań ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 3 196 230,00 zł.

W ramach przeprowadzonego postępowania zostały wyłonione firmy z którymi zostały zawarte umowy:

 • Umowa na przebudowę sieci wodociągowej podpisana – 01.09.2023 r. z firmą MONTERES Sp. z o.o. z siedzibą w przeworsku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1/27, 37-200 Przeworsk na kwotę 2 952 000,00 zł
 • Umowa na budowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce – 18.09.2023 r. z firmą PFK Instal Piotr Hawryło, Chrzanów Czwarty 125, 23-305 Chrzanów na kwotę 208 758,33 zł

Wykonawcy po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji przystąpią do prac budowlanych w terenie.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2024-03-08

Data aktualizacji: 2024-03-08


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także