ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap III

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 766 874,80 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 1 632 757,75zł.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z OZE.

W ramach projektu nastąpi montaż kolektorów słonecznych (54 szt.), kotłów na biomasę (24 szt.) i paneli fotowoltaicznych (108 szt.).  Łącznie zostanie zamontowanych 186 instalacji o mocy 976,03 kW wykorzystujących energię promieniowania słonecznego oraz biomasę do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także