ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II

Belka z parterami projektu: Program Regionalny, Województwo Lubelskie, Unia Europejka

W dniu 28 grudnia 2016 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 104 428,89 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 3 017 122,90 zł.

Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z OZE.

W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kol. słonecznych (2,3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Frampol (związane z budynkiem oraz wolnostojące): łącznie 310 zestawów o mocy 0,93 MW.

 Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok. 1221 os. Ponadto zostaną zainstalowane 43 kotły opalane biomasą (pellet) o łącznej mocy 895 kW.

https://frampol.ozeportal.eu/?page_id=241

 


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także