Dostępny samorząd – granty

Gmina Frampol otrzymała grant w wysokości 148 595,18 zł w ramach projektu

„Dostępny samorząd – granty”.

Celem projektu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Projekt koncentruje się na dostosowaniu architektury publicznej (budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu wraz z zewnętrznym podjazdem) oraz dostosowaniu sposobu świadczenia usług publicznych do wymagań wszystkich obywateli. Działania zaplanowane w projekcie doprowadzą do poprawy dostępności urzędu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku, słuchu oraz problemami poznawczymi.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-04-06

Data aktualizacji: 2023-04-06


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także