BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY FRAMPOL ETAP II (MIEJSCOWOŚCI Z RZEKAMI)

W dniu 02.03.2021 r. została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol Etap II (miejscowości z rzekami)”.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Frampol poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Frampol oraz przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radzięcin, co korzystnie wpłynie na rozwój społeczno-kulturalny Gminy.

W ramach projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol Etap II (miejscowości z rzekami)” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa, zostaną wybudowane 52 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach: Chłopków, Kąty, Karolówka, Niemirów, Radzięcin, Sokołówka Kolonia, Stara Wieś, Wola Kątecka, Wola Radzięcka oraz zostanie zmodernizowany ok. 200 m odcinek wodociągu w m. Radzięcin.

Środki na realizację inwestycji zostały pozyskane z środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu 974 899,24 zł  z czego dofinansowanie wynosi 501 290 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-04-03

Data aktualizacji: 2023-04-03


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także