Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole podstawowej w Woli Radzięckiej

W dniu 17 lutego 2017 r. Gmina Frampol podpisała z Województwem Lubelskim umowę na dofinansowanie Projektu o nazwie: ,,Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole podstawowej w Woli Radzięckiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOLECZNA, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna, w formie współfinansowania Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 401 782,87 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 340 992,68 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Frampol.

Przedmiotem Projektu jest adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Woli Radzięckiej na salę przedszkolną, w wyniku czego zostanie utworzonych 14 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata. Wszystkie prace związane z adaptacją zostaną ukończone do końca sierpnia, by od września br. mogły rozpocząć się zajęcia.

 

Pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego dzieci 3-4 letnich oddane do użytku

Dobiegły końca  prace remontowo-budowlane związane z adaptacją pomieszczeń kotłowni i dobudowaniem nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na oddział przedszkolny dla dzieci 3-4-letnich.

W ostatnim tygodniu sierpnia nowa sala zostanie wyposażona w tablicę interaktywną, pomoce dydaktyczne i potrzebny sprzęt.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września miała miejsce w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego połączona z otwarciem oddziału przedszkolnego dla 3-4-latków.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą odprawioną przez ks. Adama Czupicha. W inauguracji roku szkolnego oprócz dzieci, rodziców i nauczycieli wzięli udział również przedstawiciele władz gminy: Sekretarz Gminy Pan Józef Rudy oraz Radny Pan Grzegorz Dubaj. Pan Dyrektor Stanisław Saj przywitał wszystkich serdecznie, przedstawił najważniejsze informacje dotyczące roku szkolnego 2017/2018. Nawiązał też do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, po czym wszyscy minutą ciszy oddali hołd poległym w czasie wojny. W imieniu Burmistrza Frampola życzenia z okazji nowego roku szkolnego złożył Pan Sekretarz Józef Rudy. Następnie ks. Adam Czupich poświęcił nowo powstałą część budynku szkoły zaadaptowaną na oddział przedszkolny dla dzieci 3 i 4-letnich. Po głównej części uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2022-06-05


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także