Cyfrowa Gmina

W dniu 28.03.2022r. Gmina Frampol podpisała Umowę o powierzenie grantu o numerze 4157/2/2022 na realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Miejskiego we Frampolu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach zadania zaplanowano utworzenie portalu zapewniającego mieszkańcom gminy do usług on-line oraz pracownikom do pracy zdalnej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenia sieciowego wraz z osprzętem sieciowym wraz z usługami w zakresie wdrożenia. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla pracowników z obsługi utworzonego portalu.

W obszarze „cyberbezpieczeństwo” zaplanowano: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wartość całkowita projektu: 181 770,00 zł

Dofinansowanie: 181 770,00 zł


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-09-17

Data aktualizacji: 2023-09-17


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także