Program usuwania azbestu na terenie gminy

2024-01-09 Aktualności

Zakończyła się realizacja programu usuwania azbestu na terenie gminy Frampol. W ramach zadania właściciele nieruchomości, którzy złożyli kompletne wnioski o dofinansowanie, uzyskali pomoc w postaci pokrycia kosztów utylizacji azbestu. W 2023 r. z terenu gminy Frampol usunięto 310 ton płyt azbestowo – cementowych. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji na usuwanie azbestu, którą Gmina Frampol pozyskała
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 131.877,50 zł.

Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach dofinansowania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Usługa została wykonana przez firmę DELTA Tomasz Wejman.

Pamiętajmy, że azbest jest to surowiec mineralny mający postać mikro włókien, wykorzystywany w przeszłości na szeroką skalę do produkcji materiałów budowlanych (m.in.: płyt dachowych, elewacyjnych i rur azbestowo-cementowych, izolacji termicznych, uszczelnień). Jest on groźny dla zdrowia, gdy uwalnia się z uszkodzonych materiałów i istnieje ryzyko wdychania jego włókien.

Przypominamy, że prace polegające na demontażu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie firmy posiadająca specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne.

Wyroby zawierające azbest, w tym pokrycia dachowe, mogą być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-01-09

Data aktualizacji: 2024-01-09

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także