Pomoc finansowa dla producentów malin

2023-10-24 Aktualności

W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY DLA PRODUCENTÓW MALIN

Agencja udzieli pomocy finansowej producentowi malin:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 • który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie
  z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Zgodnie z §13zzj ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 187,
z późn. zm.), wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta malin w terminie do dnia 31 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta malin we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw malin, nie większej niż 10 ha i stawki pomocy.

Zgodnie z § 13zzj ust. 7 rozporządzenia stawka pomocy wynosi 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2023-10-24

Data aktualizacji: 2023-10-24

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także