Podpisanie umów z WFOŚiGW

2024-06-21 Aktualności

W dniu 20 czerwca 2024 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Burmistrz Frampola Józef Rudy podpisał dwie umowy w zakresie finansowania działań mających  na celu ochronę zdrowia mieszkańców i  środowiska. WFOŚiGW reprezentował Prezes Zarządu Stanisław Mazur.

Pierwsza umowa dotyczy przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza, a także zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Na realizację Programu Gmina Frampol otrzyma dotację w wysokości 137.000,00zł.

Druga z podpisanych umów dotyczy dofinansowania zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” Zgodnie z umową kwota dotacji wynosi 52.245,00zł. Realizacja programu realnie przyczyni się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2024-06-21

Data aktualizacji: 2024-06-21

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także