Plan urządzeniowo-rolny gminy Frampol

2024-05-17 Aktualności

W związku z uchwałą Nr DLVI/9821/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia i wykonania Programu Planów i Projektów Urządzeniowo-Rolnych dla Województwa Lubelskiego, zawiadamiamy mieszkańców Gminy Frampol, że Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie rozpoczęło prace związane  z realizacją zadania pn. „Plan urządzeniowo-rolny gminy Frampol, powiat Biłgorajski, województwo lubelskie”.

Prace polegają między innymi na inwentaryzacji terenowej w miesiącu maju całej gminy, stąd możliwość pojawienia się pracowników Biura Geodezyjnego na Państwa działkach rolnych.

Celem opracowania planu urządzeniowo-rolnego jest zidentyfikowanie specyficznych uwarunkowań rolniczych, przyrodniczych, klimatycznych, społecznych czy gospodarczych i przedstawienie takich rozwiązań, które dadzą podstawy do wszechstronnej, wielofunkcyjnej modernizacji wsi i gospodarstw, do poprawy warunków życia i pracy mieszkańców, do wyeksponowania walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych czy do ochrony walorów rolniczych i przyrodniczych.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-17

Data aktualizacji: 2024-05-17

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także