Pierwsza sesja Rady Miejskiej

2024-04-29 Aktualności

Na podstawie § 3 postanowienia nr 231/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich, wójtów/ burmistrzów wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., zawiadamiam, iż pierwsza sesja Rady Miejskiej we Frampolu kadencji 2024-2029, została zwołana na dzień 6 maja 2024 r. (poniedziałek) i odbędzie się o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
 6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Miejskiej.
 7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Frampola

    (-) Józef Rudy

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-04-29

Data aktualizacji: 2024-04-29

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także