Pieniądze na usunięcie azbestu już są

2023-07-19 Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił wyniki tegorocznego naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Dotacje dostało jedynie 19 gmin z całego województwa lubelskiego. Gmina Frampol otrzymała najwyższe wsparcie w kwocie 200 tys. zł. Pieniądze te sfinansują demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest mieszkańcom naszej gminy.  Dotacje będą przekazane ze środków WFOŚiGW w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-07-19

Data aktualizacji: 2023-07-19

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także