Ostatnia sesja Rady Miejskiej

2024-04-22 Aktualności

W piątek, 19.04.2024r odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej we Frampolu, która zakończyła obecna kadencję. Była to wyjątkowo długa i trudna kadencja, pełna wyzwań i wydarzeń, które wpływały również na działania lokalnego samorządu.

Na sesji radni podjęli następujące uchwały:

–  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu

-w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Frampol na lata 2024 – 2030

–  w sprawie przystąpienia Gminy Frampol do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie” z siedzibą w Biłgoraju

– w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Frampol.

– w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.

-w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Frampol w 2024 roku.

–  Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2024 r.

oraz wysłuchali Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 i Raportu z wykonania w 2023 roku Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Frampol na lata 2023-2026.

Na zakończenie sesji Burmistrz Frampola podziękował radnym za współpracę na rzecz rozwoju Gminy Frampol. Podziękowania usłyszeli również sołtysi.

Wśród podziękowań nie mogło zabraknąć także: radnych powiatowych, dyrektorów szkół funkcjonujących na terenie gminy, Komendanta OSP, Kierownika Posterunku Policji oraz pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Ze swojej strony podziękowania złożył Lech Kaczor Przewodniczący Rady Miejskiej, który swoją funkcje pełnił od 2018 roku.

W ramach podziękowania radni oraz sołtysi otrzymali pamiątkową spersonalizowaną statuetkę.

Radnymi w kadencji 2018-2024 byli:

 1. Lech Kaczor
 2. Mariola Buryta
 3. Alina Gruszka
 4. Józef Horecki
 5. Mirosław Kaproń
 6. Zbigniew Kowal
 7. Krzysztof Litwiniuk
 8. Agata Łuczyn
 9. Jan Niedźwiecki
 10. Paweł Odrzywolski
 11. Jan Pająk
 12. Wojciech Rębacz
 13. Zenobia Saj
 14. Zbigniew Spólnik
 15. Zenon Tchórzewski

Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-04-22

Data aktualizacji: 2024-04-23

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także