Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez przymrozki wiosenne

2023-06-16 Aktualności

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Frampol niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim są przymrozki wiosenne, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu, jak również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r., kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone), kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stada bądź paszportu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych do dopłat bezpośrednich.

Wnioski należy składać w terminie do 23 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-06-16

Data aktualizacji: 2023-06-16

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także