Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego

2023-01-25 Aktualności

Ogłoszenie w sprawie możliwości wnoszenia uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Frampola podaje do publicznej wiadomości treść oferty Klubu Sportowego „Meczbol” w Sokołówce na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,Prowadzenie zajęć piłki siatkowej dla dzieci i dorosłych”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi do oferty należy składać do dnia 02.02.2023 r. w sekretariacie urzędu, przesłać listownie na adres: Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub na adres poczty elektronicznej e-mail: umframpol@frampol.pl.

uproszczona oferta

1Formularz_uwag_19a

KLAUZULA INFORMACYJNA


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-01-25

Data aktualizacji: 2023-01-25

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także