Ogłoszenie w sprawie polowań zbiorowych

2022-10-03 Aktualności

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 03.10.2022 r.

w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13  października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie nr 78 „Cietrzew” w Szczebrzeszynie, o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Frampol. Termin rozpoczęcia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp Data Nr obwodu łowieckiego Miejsce zbiórki Teren polowania Rodzaj zwierzyny
1. 16.10.2022 r. 253 Chłopków-Wiata Chłopków-Latyczyn-Radecznica Łania, cielę, koza, koźlę, dzik, lis, kaczka, jenot, borsuk, kuna, tchórz, bażant
2. 13.11.2022 r. 267 Kąty II – Świetlica Kąty-Kolonia Niedzieliska Łania, cielę, koza, koźlę, dzik, kaczka, jenot, borsuk, kuna, bażant
3. 11.12.2022 r. 253 Budy – Na górze za młynem
w Śmietniku
Budy-Komodzianka Łania, cielę, koza, koźlę, dzik, lis, kaczka, jenot, kuna

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza  Frampola.                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                             Burmistrz Frampola

                                                                                                


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-10-03

Data aktualizacji: 2022-10-03

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także