Ogłoszenie Sanepid

2022-05-13 Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Gen. Dąbrowskiego 15
tel. centr, (84)6861522 Inspektor tel./ fax (84)6860120
e-mail: psse.bilgoraj@pis.gov.pl

 

UWAGA

rolnicy, zbieracze runa leśnego

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust, 2 pkt 12 oraz ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2 2020 r. poz. 2021 ze zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj

[REJESTRACJA JEST BEZPŁATNA]

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania.

 

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego i działa powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany — zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 i art, 104 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r, poz. 2021 ze zm.) do wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

[wysokość kary pieniężnej do 5000 zł, nie mniej nit 1000 zł]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczących asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-05-13

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także