Ogłoszenie dotyczące zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

2022-11-02 Aktualności

Ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków od mieszkańców Gminy Frampol w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Burmistrz Frampola informuje, że Gmina Frampol zadeklarowała przystąpienie do rządowego programu dającego możliwość zakupu węgla na preferencyjnych warunkach tzw. „taniego węgla”. Ustawa pozwala samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę.

W sezonie grzewczym 2022-2023 na jedno gospodarstwo będzie można kupić maksymalnie 3 tony węgla (1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.).

Zainteresowane osoby z gospodarstw domowych, które są wpisane lub złożyły wniosek o wpis do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a także uprawnione są do otrzymania dodatku węglowego, proszone są o złożenie deklaracji w formie wniosku ze wskazaniem adresu nieruchomości, ilości oraz sortymentu węgla, który chcą otrzymać.

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Frampol na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Wnioski należy składać do dnia 16 listopada br. do godz. 15:00 w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, bądź pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Druk wniosku do pobrania w formacie pdf:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-11-02

Data aktualizacji: 2022-11-02

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także