Ogłoszenie dotyczące Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

2022-12-01 Aktualności

W celu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz uzupełnienia programu „Czyste powietrze” i umożliwieniu wymiany „kopciuchów” właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych został opracowany program „Ciepłe mieszkanie”. Dofinansowanie będzie udzielane beneficjentowi końcowemu za pośrednictwem gminy, na terenie której zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny.

Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą ubiegać się o dofinansowanie następujących działań:

demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wstępnej deklaracji chęci skorzystania  z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

Deklaracja do pobrania: deklaracja Ciepłe Mieszkanie


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2022-12-01

Data aktualizacji: 2022-12-01

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także