Obwieszczenie dotyczące wyborów do izb rolniczych

2023-08-18 Aktualności

Szanowni Państwo, kandydatów na członków Rady powiatowej Izby Rolniczej będzie można zgłaszać i rejestrować do 4 września 2023 r. podczas dyżurów, które będą się odbywać w Urzędzie Miejskim we Frampolu.

W składzie Okręgowej Komisji Wyborczej numer 21 we Frampolu, której członkowie będą przyjmować zgłoszenia, znajdują się:

 1. Przewodniczący Komisji – Zbigniew Kowal
 2. Wiceprzewodnicząca Komisji – Grażyna Łyp
 3. Sekretarz Komisji – Zenon Oleszek
 4. Członek Komisji – Anna Odrzywolska  
 5. Członek Komisji – Stanisław Miksza

Siedziba Komisji znajduje się w Urzędzie Miejskim we Frampolu, przy ulicy Zamojskiej 13 (pokój nr 2.2).

Członkowie Komisji będą pełnili dyżury w swojej siedzibie:

– 21 sierpnia 2023 r. w godzinach od 8.00do 15.00

– 25 sierpnia 2023 r. w godzinach od 8.00do 15.00

– 31 sierpnia 2023 r. w godzinach od 8.00do 15.00

– 4 września 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie możliwy w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu od 25.08.2023 r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, informacje na temat innych osób widniejących w spisie, nie będą udzielane.

Przypominamy, że kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej będzie można zgłaszać i rejestrować do 4 września 2023 r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie się równać liczbie mandatów w okręgu – zostaną oni uznani za delegatów rady tym samym wybory nie odbędą się.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów – odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów, który zostanie przeprowadzony do 8.09.2023 r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – 24.09.2023 r. w okręgu odbędzie się głosowanie.

Przewodniczący Komisji


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-08-18

Data aktualizacji: 2023-08-18

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także