Obwieszczenie Burmistrza Frampola

2024-02-19 Aktualności

Burmistrz Frampola na podstawie art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 20.02.2024 r. do 27.03.2024 r.
w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  1. formularza (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie https://frampol.pl/ link:https://forms.gle/dimGoov3jbNiG2t48
  1. poczty elektronicznej umframpol@frampol.pl
 2. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:
  1. Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony   https://frampol.pl/
  1. Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol;

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub osobiście pod ten sam adres w godzinach pracy Urzędu.

 • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 735 607 522  od 12:00 do 15:00 w poniedziałki oraz od 9:00 do 12:00 w środy i czwartki.
 • Otwarte spotkanie konsultacyjne:
  • zaplanowane w dniu 18.03.2024 r o godz. 14.00 pod adresem: budynek Centrum Integracji Społecznej we Frampolu, ul. Zamojska 13, sala konferencyjna (I piętro).
 • Ankieta konsultacyjna:
  • dostępna w wersji papierowej – wypełnione ankiety w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol lub osobiście pod ten sam adres w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać droga e-mailową – umframpol@frampol.pl

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego we Frampolu.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:

Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Frampol;
  • Uzasadnienie projektu uchwały;

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie https://frampol.pl/
  • papierowej w budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Budownictwa, ul. Zamojska 13, we Frampolu w pokoju nr 2.18 (I piętro).

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://umframpol.bip.lubelskie.pl/?id=6
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Frampol –  https://frampol.pl/ 
  • na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Frampol,
  • oficjalny profil gminy na Facebooku – https://www.facebook.com/umframpol/?locale=pl_PL

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 28, 1688) oraz zamieszczona na stronie internetowej gminy https://frampol.pl/ .

Obwieszczenie opublikowano dnia 19.02.2024 r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-02-19

Data aktualizacji: 2024-02-19

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także