Obwieszczenia dot. polowań zbiorowych

2023-09-22 Aktualności

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13  października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju oraz Koło Łowieckie nr 78 „Cietrzew” w Szczebrzeszynie , o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie gminy Frampol. Termin rozpoczęcia oraz miejsce polowań zbiorowych podane są w załącznikach.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza  Frampola. 


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-09-22

Data aktualizacji: 2023-09-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także