Nowe fundusze unijne dla Gminy Frampol

2023-08-03 Aktualności

W dniu 02.08.2023 roku w Lublinie z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego Burmistrz Frampola odebrał umowę o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Gmina Frampol jako jedna z jedenastu samorządów z całego województwa lubelskiego otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy.

Dofinansowanie w kwocie 165 764 zł posłuży sporządzeniu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Frampol”.

Plan adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem zawierającym charakterystykę danego obszaru, analizę danych klimatycznych, ocenę podatności, potencjału i wrażliwości oraz propozycję działań mających na celu zarówno łagodzenie skutków zmian klimatu, jak i adaptację do nich.

Przedmiotowe plany adaptacji będą podstawą do przygotowywania projektów w ramach Działania 3.2 i 3.3 dotyczących:

 • wspierania inwestycji w zakresie małej retencji wodnej, w szczególności w ekosystemach oraz zlewniach elementarnych, w tym naturalnych ekosystemach na obszarach cennych przyrodniczo oraz ekosystemach przekształconych wykorzystywanych na potrzeby produkcji rolnej, w tym poprzez zabiegi agrotechniczne, dobór gatunków i zbiorowisk roślin;
 • zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w szczególności z wykorzystaniem zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury, zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni oraz odszczelnianie nawierzchni nieprzepuszczalnych;
 • działań informacyjno-edukacyjnych i edukacyjnych w zakresie kwestii klimatycznych oraz ochrony zasobów wodnych – jako element szerszego projektu związanego z adaptacją do zmian klimatu.

Fot. UMWL i Dziennik Wschodni


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-08-03

Data aktualizacji: 2023-08-03

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także