Niekorzystne zjawisko atmosferyczne przymrozki wiosenne – wnioski o oszacowanie strat

2024-05-02 Aktualności

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, informujemy, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych od 06 do 17 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8,
w pokoju nr 0.5 (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu wojewódzkiego w Lublinie:

https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopie zgłoszenia do systemu IRZ. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.).

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.

Szacowania strat dokona Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego w Lublinie na wniosek rolnika.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-02

Data aktualizacji: 2024-05-02

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także