Nabór wniosków na demontaż i utylizację eternitu na 2023 rok

2023-07-20 Aktualności

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
w ramach programu priorytetowego NROŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Wnioski można składać w dniach 20.07-28.07.2023 r. w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Zamojska 13, pok. nr. 1.5 (parter) lub pod numerem telefonu – 84 685 75 09, 84 677 59 19.

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie  z wyłączeniem zadań realizowanych przez  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dla tych osób, które korzystają z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego na budynkach gospodarskich (za pośrednictwem ARiMR) zostanie uruchomiony odrębny nabór wniosków w ramach Części 2 Programu – Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-07-20

Data aktualizacji: 2023-07-20

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także