Nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2023-01-13 Aktualności

Uprzejmie informuję, że od dnia 16 stycznia do 30 stycznia 2023 r. Urząd Miejski  we Frampolu prowadzi zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Frampol do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

Inwestycja będzie realizowana w tym roku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu stanowić będą własność Gminy i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Szacowane koszty inwestycji jakie będzie musiał ponieść mieszkaniec to około 9 tys. złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych oraz wyników postepowania przetargowego).

 

Warunki udziału w projekcie:

 

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Frampol, których właściciele na stałe lub czasowo są zameldowani na terenie gminy.
 2. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację. Wzór dokumentu znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji – strona internetowa: frampol.pl oraz w Urzędzie Miejskim we Frampolu,

UWAGA: Osoba zainteresowana winna będzie ponieść dodatkowo koszty wykonania dokumentacji projektowej – około 300 zł brutto.

 1. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 2. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć (podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli,
 3. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana  na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 5. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Frampol, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Burmistrz Frampola

(-) Józef Rudy

 

deklaracja_strona (2)


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-01-13

Data aktualizacji: 2023-01-13

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także