Monitorowanie rynku maku (producent)

2022-05-13 Aktualności

MONITOROWANIE RYNKU MAKU PRODUCENT – TERMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustawbKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowiązany do monitorowania rynku maku.

WARUNKIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE UPRAWY MAKU JEST UZYSKANIE WPISU PRODUCENTA DO REJESTRU MAKU.

Wniosek o wpis producenta do rejestru maku należy składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak. Producent, który spełnia wymogi, zostaje wpisany do rejestru maku na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR.

UWAGA! Wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zezwolenia na uprawę maku zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji w pliku PDF.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-05-13

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także