Monitorowanie rynku konopi włóknistych (skupujący)

2022-05-13 Aktualności

MONITOROWANIE RYNKU KONOPI WŁÓKNISTYCH PODMIOT SKUPUJĄCY – TERMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest zobowiązany do monitorowania rynku konopi włóknistych.

WARUNKIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SKUPU KONOPI WŁÓKNISTYCH JEST UZYSKANIE WPISU PODMIOTU SKUPUJĄCEGO DO REJESTRU KONOPI WŁÓKNISTYCH.

Wniosek o wpis podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych należy składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego skupować konopie włókniste. Podmiot skupujący, który spełnia wymogi, zostaje wpisany do rejestru konopi włóknistych na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR.

UWAGA! Wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji w pliku PDF.


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-05-13

Data aktualizacji: 2022-06-08

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także