LV sesja Rady Miejskiej we Frampolu

2023-12-18 Aktualności

Informuję, że LV sesja Rady Miejskiej we Frampolu odbędzie się 22 grudnia 2023 r. (piątek), o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Ustalenie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na rok 2024. 
 1. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Frampol – Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Frampol na lata 2023- 2026.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.
 1. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 1. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-12-18

Data aktualizacji: 2023-12-18

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także