LIII sesja Rady Miejskiej

2023-10-24 Aktualności

Informuję, że LIII sesja Rady Miejskiej we Frampolu, odbędzie się 30 października 2023 r. (poniedziałek), o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13
we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Ustalenie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy następującej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 1. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 1. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Frampol w roku szkolnym 2022/2023.
 1. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 1. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

(-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Michał Kwieciński

Data publikacji: 2023-10-24

Data aktualizacji: 2023-10-24

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także