Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

2023-10-26 Aktualności

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art.6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pracownicy Urzędu Miejskiego we Frampolu  będą przeprowadzać  kontrole. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych. Kontrole będą przeprowadzane po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów, oraz w terenie.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić bezzwłocznie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej we Frampolu.

W 2023 po raz pierwszy na gminy został nałożony obowiązek uzupełnienia i uszczegółowienia ewidencji wszystkich szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na ich  terenie. W związku z tym, urzędnicy proszą mieszkańców o wypełnienie ankiety, w których wskazują, czy są podłączeni do kanalizacji, czy też nie. W kolejnym kroku właściciele nieruchomości muszą określić, czy na swojej posesji mają zbiornik bezodpływowy, czy przydomową oczyszczalnię ścieków.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-26

Data aktualizacji: 2023-10-26

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także