Konsultacje społeczne

2023-01-31 Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol do 2030 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1561).) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz. 1846) Burmistrz Frampola informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol do 2030 roku.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Frampol do 2030 roku oraz umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 09.03.2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

 • Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.frampol.pl wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w Urzędzie Miejskim we Frampolu, w następujący sposób:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego we Frampolu w Referacie Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Inwestycji , ul. Zamojska 13, poprzez złożenie ich w pokoju nr 2.18,
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • Elektronicznie w następujący sposób:
  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/om5LDCzJ2wZgzamA6
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego we Frampolu /umframpol/SkrytkaESP (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: umframpol@frampol.pl

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Frampola.

W ramach prowadzanych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 10.02.2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w budynku Centrum Integracji Społecznych we Frampolu, ul. Zamojska13.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Frampola.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Frampol.

 

Startegia Rozowju dla Gminy Frampol – 31.01.2023

formularz konsultacji Frampol


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-01-31

Data aktualizacji: 2023-01-31

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także