Konsultacje projektu programu współpracy

2023-10-11 Aktualności

Burmistrz Frampola ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Uwagi i wnioski należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub drogą pocztową na załączonym formularzu konsultacyjnym, w terminie do dnia 1 listopada 2023 r.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-11

Data aktualizacji: 2023-10-11

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także