Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

2022-09-27 Aktualności

Burmistrz Frampola zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Termin konsultacji:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi będą trwały od 4.10.2022 r. do 25.10.2022 r.

Formy konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym.
Opinie mogą być składane osobiście w siedzibie urzędu lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza konsultacyjnego.

Adres strony internetowej, na której zamieszczony zostanie projekt programu:
Strona internetowa www.frampol.pl oraz BIP.

Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol.

BIP.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2022-09-27

Data aktualizacji: 2022-09-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także