Komunikat dla producentów ziemniaków

2024-05-02 Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dla producentów ziemniaków (innych niż sadzeniaki)

Producent ziemniaków przeznaczonych na cele np. konsumpcyjne czy do przerobu przemysłowego, który:

 • uprawia i sprzedaje ziemniaki niezależnie od powierzchni uprawy, ilości sprzedawanych ziemniaków oraz komu zostały sprzedane
 • prowadzi ich uprawę na powierzchni większej niż 1,5 ha niezależnie od tego czy prowadzi ich sprzedaż czy są wykorzystywane tylko w miejscu produkcji np. na paszę

podlega obowiązkowi wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Brak wymaganego wpisu do ww. rejestru skutkuje nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł

(Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie roślin, których uprawę i sprzedaż mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1592)).

Wpis do ww. rejestru jest dokonywany na wniosek składany do oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on bezpłatny

Wykaz    oddziałów    i    danych    do    kontaktu    znajduje    się    na    stronie    internetowej:

www.piorin.gov.pl

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności

Sprzedawane ziemniaki:

 • przeznaczone na rynek polski – muszą być oznakowane numerem wpisu do rejestru,
 • przeznaczone do innych państw członkowskich Unii Europejskiej – muszą być zaopatrzone w paszporty roślin – wydawane tylko przez Inspekcję

Szczegółowe informacje – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dane adresowe na stronie internetowej www.piorin.gov.pl, tel. 81 74 40 326 wewn. 36 lub 39


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-02

Data aktualizacji: 2024-05-02

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także