Informacja o planowanych konsultacjach

2023-10-04 Aktualności

Informacja o planowanych konsultacjach projektu

Programu współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Burmistrz Frampola zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Frampol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Termin konsultacji:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi będą trwały od 11.10.2023 r. do 01.11.2023 r.

Formy konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu konsultacyjnym.

Opinie mogą być składane osobiście w siedzibie urzędu lub drogą pocztową w formie kompletnie wypełnionego formularza konsultacyjnego.

Adres strony internetowej, na której zamieszczony zostanie projekt programu:

Strona internetowa www.frampol.pl oraz BIP.

Komórka organizacyjna urzędu odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-10-04

Data aktualizacji: 2023-10-04

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także