Informacja dotycząca bezpłatnego transportu na wybory

2023-09-21 Aktualności

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I W WIEKU 60+ DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY FRAMPOL W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Burmistrz Frampola informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego z miejsca zamieszkania lub pobytu.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 15:30, do Urzędu Miejskiego we Frampolu.

Zgłoszeń można dokonywać ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony poniżej formularz zgłoszenia a następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Frampolu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski we Frampolu ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol, bądź przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: umframpol@frampol.pl.

Zgłoszeń można dokonać również osobiście (ustnie) w Urzędzie Miejskim we Frampolu, pokój nr 1.7.

Na podstawie ww. zgłoszeń, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-09-21

Data aktualizacji: 2023-09-25

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także