Informacja dla rolników i zbieraczy runa leśnego

2023-07-10 Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje:

Producenci z terenu powiatu biłgorajskiego dostarczający produkty pierwotne pochodzenia roślinnego do punktów skupu/zakładów przetwórczych/odbiorców indywidualnych zobowiązani są, zgodnie z przepisami art. 63 ust. 2 pkt 12 oraz ust.3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju ul. Gen H. Dąbrowskiego 15, 23-400 Biłgoraj.

Rejestracja jest bezpłatna.

Druk wniosku o wpis do rejestru zakładów dostępny jest w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju ul. Gen. H. Dąbrowskiego 15 oraz na stronie internetowej Stacji https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego i działań powiązanych bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju będzie zobligowany – zgodnie z art 103 ust. 1 pkt 4 i at. 104 ust 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2022 r. poz 2132 ze zm.) do wystąpienia z wnioskiem o wymierzenie kary pieniężnej do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wysokość kary pieniężnej to kwota do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

PPIS w Biłgoraju jednocześnie informuje o konieczności przekazywania w formie pisemnej informacji dotyczącej asortymentu produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego uprawianych w gospodarstwie w danym roku kalendarzowym.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-07-10

Data aktualizacji: 2023-07-10

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także