Informacja dla pszczelarzy

2023-08-01 Aktualności

Uwaga Pszczelarze,

zagrożenie dla pszczół na terenie gminy Frampol.

W dniu 25 lipca 2023 r. Wojewoda Lubelski podpisał Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

Chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania – zgnilec amerykański pszczół stwierdzono dnia 21 lipca 2023 r., w gospodarstwie pasiecznym w miejscowości Mokrelipie gmina Radecznica w powiecie zamojskim. Wyznaczony obszar zapowietrzony wykracza poza obszar jednego powiatu i obejmuje część powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

Zgnilec amerykański pszczół jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą bakteryjną czerwia wywołaną przez Paenibacillus larvae, drobnoustrój wytwarzający formy przetrwalnikowe – endospory oporne na działanie czynników środowiska i powszechnie stosowane środki odkażające. Przetrwalniki występują w dużych ilościach w martwym czerwiu, miodzie, wewnętrznych ścianach ula i na plastrach pochodzących od chorych rodzin pszczelich. Głównym źródłem zakażenia jest chory i martwy czerw, miód, mleczko pszczele.

W związku z możliwością przenoszenia się zakażenia na inne pasieki, biorąc pod uwagę warunki topograficzne, istniejący układ szlaków komunikacyjnych oraz podział administracyjny, wyznaczono obszar zapowietrzony chorobą zakazując na tym obszarze przemieszczania bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.Przegląd pasiek w obszarze zapowietrzonym oraz pasiek utrzymujących zwierzęta wrażliwe ma na celu wykrycie ewentualnych ognisk wtórnych zgnilca oraz zapobieżenie szerzeniu się choroby.

Zgnilec amerykański pszczół należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i znajduje się w załączniku nr 2 poz. 22 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2023-08-01

Data aktualizacji: 2023-08-01

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także