III sesja Rady Miejskiej we Frampolu IX kadencji

2024-06-18 Aktualności

Informuję, że III sesja Rady Miejskiej we Frampolu IX kadencji, odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Frampol w 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Frampola.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Frampola z wykonania budżetu za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Frampola z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku we Frampolu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu kąpieliska „Zalew we Frampolu”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.
 9. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2024-06-18

Data aktualizacji: 2024-06-18

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także