II sesja Rady Miejskiej

2024-05-22 Aktualności

Informuję, że II sesja Rady Miejskiej we Frampolu IX kadencji, odbędzie się 29 maja 2024 r. (środa), o godzinie 15.00,w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Zamojskiej 13 we Frampolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady oraz zakresu ich działania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Frampola.
 9. Dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 10. Informacja Burmistrza Frampola o działalności między sesjami.
 11. Informacje, komunikaty, sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

    (-) Lech Kaczor

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez Internet.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Frampola.

Sesję można obejrzeć także za pośrednictwem Internetu – transmisja sesji na stronie Gminy Frampol www.frampol.pl w zakładce → OBYWATEL lub w BIP.


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2024-05-22

Data aktualizacji: 2024-05-22

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także