Gospodarka odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • nr rachunku: 55 9604 0005 0000 0286 2000 0310
 • tytuł wpłaty: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adres nieruchomości.

Harmonogram wywozu odpadów w 2024

Firmy zajmujące się wywozem odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.

ul. Pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

Biuro w Biłgoraju:

ul. Cicha 1F , 23-400 Biłgoraj

Tel. (84) 600 33 12

biuro@pgo24.eu

PGK Sp. z.o.o.

Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

tel.: (0-84) 688 18 52
e-mail: pgkspzoo@o2.pl

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Rejestr Działalności Regulowanej

Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej we Frampolu:

UCHWAŁA NR XXXIV/241/22 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/150/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol

UCHWAŁA NR XXXIV/242/22 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XXXIV/243/22 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr XLII/296/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Deklaracja do pobrania w formacje PDF

Zagospodarowanie odpadów przez firmę odbierającą odpady:

Zebrane z terenu gminy Frampol odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jak również odpady zielone, przekazywane są do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, 23-400 Biłgoraj.

Osiągnięte przez gminę Frampol poziomy:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2012 r. – 16,8%, 2013 r. – 39,06%, 2014 r. – 36,62%, 2015 r. – 33,8%, 2016 r. – 0%, 2017 r. – 10,41%, 2018 r. – 14,58%, 2019 r. – 1,07%, 2020 r. – 0%, 2021 r. – 0%,  2022 r. – 0,04%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 2012 r. – 19,4%, 2013 r. – 18,1%, 2014 r. – 24,84%, 2015 r. – 33,8%, 2016 r. – 30,44%, 2017 r. – 36,76 %, 2018 r. – 31,19 %, 2019 r. – 41,44%, 2020 r. – 43,71%.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]:

2021 r. – 24,81%. , 2022 r. – 22,36%

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH we Frampolu

ul. Łąkowa 10
23-440 Frampol

godziny otwarcia:
wtorek 800 – 1400
czwartek 800 – 1400

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Frampolu zapewnia przyjmowanie:

 • odpadów niebezpiecznych,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytych opon,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odpadów tekstyliów i odzieży,
 • papieru,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 • bioodpadów.
Tabela z informacjami dotyczącymi segrowania odpadów

PUNKTY ODBIORU ODPADÓW

Zużyte baterie

Urząd Miejski we Frampolu

pn – pt: 7.30 – 15.30
wt: 8.00 – 16.00

Adres punktu:
Radzięcka 8
23-440 Frampol

Dane firmy:
PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa13
23-400 Biłgoraj

Samorządowy Zespół Szkolny

Adres punktu:
Gorajska 16
23-440 Frampol

Dane firmy:

PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Adres punktu:
Wola Radzięcka 61
23-440 Frampol

Dane firmy:
PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa13
23-400 Biłgoraj

Szkoła Podstawowa w Teodorówce

Adres punktu:
Teodorówka 64
23-440 Frampol

Dane firmy:
PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa13
23-400 Biłgoraj

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkół w Radzięcinie

Adres punktu:
Radzięcin 82
23-440 Frampol

Dane firmy:
PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa13
23-400 Biłgoraj

Przeterminowane leki

Apteka mgr farm. Maria Odrzywolska

Adres punktu:
Rynek 32
23-440 Frampol

Dane firmy:
PGK Sp. z.o.o.
Łąkowa13
23-400 Biłgoraj

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 z późn. zm.) Urząd Miejski we Frampolu zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387 – działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) – folia odpadowa (niezanieczyszczona).
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 – folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej.
 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.

Opony:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa – tel. 691370360
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we własnym zakresie)
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2024-01-08


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także