Gmina Frampol otrzymała środki w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

2022-12-27 Aktualności

Gmina Frampol otrzymała grant w wysokości 148 595,18 zł w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. W związku z tym zaplanowano działania mające na celu poprawę dostępności budynku  dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku, słuchu oraz problemami poznawczymi t.j.:

– wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

– wykonanie automatycznych drzwi wejściowych (120 cm szerokości),

– remont schodów, zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ze specjalnymi potrzebami,

– poszerzenie otworów drzwiowych do wszystkich pomieszczeń (min. 90 cm),

– remont ciągów komunikacyjnych, w tym wyrównanie poziomów pomieszczeń, usunięcie wystających elementów ze ścian,

– stworzenie systemu informacji wizualnej dostosowanej do osób o specjalnych potrzebach (ustawienie tablic tyflograficznych),

– dostosowanie strony internetowej urzędu do wymagań związanych z dostępnością cyfrową,

– przeszkolenie pracowników i wprowadzenie niezbędnych zmian organizacyjnych w obsłudze osób ze specjalnymi potrzebami,

– zapewnienie doradztwa specjalistycznego związanego z dostępnością na etapie realizacji projektu.

Celem projektu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Projekt koncentruje się na dostosowaniu architektury publicznej (budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu wraz z zewnętrznym podjazdem) oraz dostosowaniu sposobu świadczenia usług publicznych do wymagań wszystkich obywateli.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 


Opublikowano przez: Justyna Badach

Data publikacji: 2022-12-27

Data aktualizacji: 2022-12-27

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także