Gmina Frampol członkiem Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego”

2023-06-01 Aktualności

W dniu 30 maja 2023 r. w Biłgoraju Burmistrz Frampola w imieniu Gminy Frampol podpisał wraz czterema z innymi burmistrzami i wójtami porozumienie określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. Partnerstwo gmin powstało w 2022 r. jako efekt współpracy pomiędzy pięcioma samorządami: Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj, Gminą Księżpol, Gminą Frampol oraz Gminą Tarnogród. W ramach porozumienia został opracowany dokument strategiczny 5 samorządów, dający podstawy do ubiegania się gminom o środki w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027 – Inne Instrumenty Terytorialne.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Biłgoraja – Janusz Rosłan, merytoryczną część dotyczącą strategii poprowadzili eksperci ze Związku Miast Polskich, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów Partnerstwa, radni, samorządowcy oraz mieszkańcy powiatu.

Gmina Frampol jako jeden z Partnerów swoje cele koncentruje na rozwoju gospodarczym, poprawie jakości życia mieszkańców, a także na polepszeniu sytuacji finansowej, co bezpośrednio przekłada się na zakres i jakość dostarczanych usług publicznych.


Opublikowano przez: Maciej Goral

Data publikacji: 2023-06-01

Data aktualizacji: 2023-06-01

Kategorie: Aktualności


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także