ECO-EFEKTYWNY Frampol

W ramach Projektu „ECO-EFEKTYWNY Frampol” 615 budynków prywatnych na terenie miasta i gminy Frampol zostało wyposażonych w instalacje solarne. Ponadto 60 posesji prywatnych otrzymało piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym. Instalacje solarne zainstalowane zostały również na 7 budynkach użyteczności publicznej, a jeden piec c.o. został zamontowany w szkole w Woli Radzięckiej.

Przygotowany przez Urząd Miejski we Frampolu wniosek „ECO-EFEKTYWNY Frampol” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku. Całkowity koszt projektu to 6 311 020 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 5 364 367,00 zł.

25 września 2013 (w środę) burmistrz Frampola Tadeusz Niedźwiecki podpisał w imieniu gminy Frampol umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dofinansowanie Projektu „ECO-EFEKTYWNY Frampol”.  Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na koniec października2014 .

Ogólna zasada działania kolektorów sprowadza się do następującego schematu: powierzchnia absorbcyjna kolektora pochłania energię cieplną zawartą w promieniowaniu słonecznym bezpośrednim oraz rozproszonym i przekazuje ją czynnikowi grzewczemu (płyn o niskiej temperaturze zamarzania) przepływającemu przez szynę zbiorczą. Energię cieplną w ten sposób przechwyconą transportuje się do dalszego wykorzystania.

Aby osiągnąć cele zakładane w projekcie, pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada od  1,0 – 1,33 m2 powierzchni czynnej kolektora słonecznego. Dla wstępnych obliczeń przyjęto 1m2 powierzchni czynnej kolektora na osobę. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 2 m2 szacunkowa ilość kolektorów w każdej instalacji w budynku została określona na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. I tak przyjęto:

 • 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika 200l
 • 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika 300l
 • 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400l
 • 5 kolektorów dla 9-10 osób korzystających z instalacji solarnej poj. zasobnika min.500l

Na tej podstawie zostało oszacowane zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

 • 2 kolektory – 361 instalacje,
 • 3 kolektory – 196 instalacje,
 • 4 kolektory – 53 instalacji,
 • 5 kolektorów – 5 instalacji.

W budynkach użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na C.W.U. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu że pojedyncza instalacja solarna będzie niemniejsza niż 2-kolektory. Instalacje solarne zamontowane zostaną w następujących obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Frampol:

 • Szkoła  Podstawowa i Gimnazjum we Frampolu,
 • Szkoła w Teodorówce,
 • Szkoła w Woli Radzięckiej,
 • Budynek Urzędu Miejskiego we Frampolu przy ul. Radzięckiej,
 • Budynek Urzędu Miejskiego we Frampolu przy ul. Zamojskiej 13,
 • Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu,
 • Budynek szatniowy przy stadionie we Frampolu,

Sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie min. 1 547  kolektorów w 615 instalacjach w budynkach prywatnych oraz 22 kolektorów w 7 instalacjach na obiektach użyteczności publicznej.  Ponadto Projekt zakłada  wymianę pieców c.o. na nowe piece c.o. na biomasę (zrębki, pelet, brykiet, odpady drzewne, słomę).  Wymiana pieców nastąpi w 61 obiektach (w tym 60 osób prywatnych).

 


Opublikowano przez: admin

Data publikacji: 2022-06-05

Data aktualizacji: 2023-12-11


Poznaj gminę Frampol

Frampol położony jest na pograniczu Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej. Północno-wschodnia i wschodnia część obszarów gminy stanowi fragment Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, a południowa strefę ochronną Lasów Janowskich. Urozmaiconą rzeźbę terenu wieńczy dolina rzeki Białej Łady.

 • 107,6 km2
  powierzchni
 • 6200
  ludność
 • 16
  miejscowości
 • 300
  lat historii

Zobacz także